Salgsbetingelser | Pippin
bytter navn til

Våre salgsbetingelser

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet på pippin.no. Salgsbetingelsene og annen informasjon på pippin.no er bare tilgjengelig på norsk.
1. Parter

«Selger» er Infografikk AS, Avdeling Pippin, Henrik Wergelandsgate 16, 4612 Kristiansand, registrert i Brønnøysund-registeret med organisasjonsnummer 855 216 752 MVA, telefonnummer 400 27753, e-post webshop@pippin.no og blir videre nevnt som «Pippin», «vi» eller «oss». Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen og blir videre nevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Din bestilling

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende du får produktene i separate forsendelser. Du kan lese mer om dine ordre på ‘min side’ på pippin.no eller ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Vi tar forbehold om korrekt lagerstatus hos oss og leverandør og evt. skrivefeil i produktspesifikasjon og/eller priser.

3. Betaling

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr, med mindre annet er spesifisert. Ordreoversikten vil inkludere alle utgifter forbundet med varen som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen. For å minimere risikoen for uautorisert adgang blir dine betalingskortopplysninger kryptert og denne informasjonen blir ikke lagret på våre servere. Når vi har mottatt din bestilling, foretar vi en reservasjon på ditt betalingsmiddel for å sikre at det finnes tilstrekkelig midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Ved forhåndreservasjoner eller varer som har lengre leveringstid (informert i produktteksten) kan vi trekke pengene tidligere for å unngå at forhåndsreservasjonen utløper og nytt kjøp må foretas.

Om forsendelsen returneres uavhentet vil et gebyr på kr. 350,- bli holdt tilbake for å dekke våre utlegg. Dette gjelder også ved benyttet angrerett.

Ved bruk av eventuell faktura-, delbetaling- eller avbetalingsordning kan det bli utført en kredittsjekk. Ved valg av finansiering som betalingsmåte vil kontrakt med vilkår signeres elektronisk av deg i eller etter betalingsprosessen. Dette er en avtale mellom deg og vår finansieringspartner. Kontohaver er inneforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp, og at dette er kostnader som kommer i tillegg til det som vises i nettbutikkens ordreoversikt.

For abonnementskjøp der en avtalt som skal trekkes for eksempel månedlig, vil dine betalingsdetaljer lagres kryptert og sikker hos vår betalingsformidler og kunne brukes av vår leverandør til å gjennomføre transaksjonen. Samtykke til dette innhentes også fra deg i kjøpsprosessen.

4. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Vi kan avkreve legitimasjon før vi overleverer varene.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Ved leveringsmetode der du skal hente ordren i butikk, og der denne betales i løpet av kjøpsprosessen på nett, regnes dette som en internettordre regulert av blant annet Forbrukerkjøpsloven, Angrerettloven, Markedsføringsloven, Personopplysningsloven, E-handelsloven og Kredittkjøpsloven. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

5. Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transport eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

6. Angrerett

Angrerettloven gir deg som privatperson rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, primært ved å benytte mottatt angrerettsskjema eller skriftlig per brev eller e-post med referanse til ordrenummer. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til inntil tolv måneder etter at varen er mottatt. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Vi er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss med sporingsnummer, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Varen kan sendes i retur til følgende adresse:
Infografikk AS
Avdeling Pippin
v/ Webshop
Henrik Wergelandsgate 16
4612 Kristiansand S

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer osv.) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Dette gjelder også for produkter som av hygienemessige årsaker ikke kan tilbakeleveres, som for eksempel, men ikke begrenset til lydprodukter som benyttes i øret.

7. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • du har samtykket i utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • i lovbestemte tilfeller

Du kan lese mer i vår Personvernserklæring.

8. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

9. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

10. Abonnement

Om du har kjøpt et abonnement eller et produkt med abonnement godkjenner du leverandørens og Pippins vilkår. Ved å godkjenne denne avtalen godkjenner du også at det blir foretatt kredittsjekk av deg og at vi kan kansellere salget dersom du ikke får godkjent kredittsjekk hos leverandøren. Returretten gjelder ikke produkter kjøpt med abonnement.

Man må være fylt 18 år for å kunne bestille et abonnement.

11. Utførsel

Hvis du har fast bopel utenfor Norden (midlertidig bosatt/tjenestegjøring eller liknende gjelder ikke), men har handlet varer hos oss på nett med levering i Norge, kan du få refundert merverdiavgift (minus gebyrer) ved påfølgende utførsel (innen 30 dager) til ditt hjemland. For å kunne gjøre dette må punktene nedenfor være oppfylt.

Skjema RD-0032 må fylles ut i sin helhet med den faste utenlandske bostedsadressen (utenfor Norden). Skjemaet kan lastes ned her.

  • Stempel på tollskjema må være datert senest 30 dager etter at varen er utlevert til deg som kunde.
  • Norsk kontonummer må være påført slik at vi kan overføre pengene tilbake.
  • Minstesum på ordre er NOK 500,-. Du vil bli belastet et behandlingsgebyr på NOK 250,-
  • Skjema sendes til webshop@pippin.no Alternativt via post: Infografikk AS, Avdeling Pippin, v/ Webshop, Henrik Wergelandsgate 16, 4612 Kristiansand S
12. Andre vilkår som ombefattes av denne avtalen

I tillegg til vilkårene i denne avtalen gjelder også vilkår fra våre samarbeidspartnere og leverandører:

  1. Infografikk AS tilbyr Klarna sine betalingstjenester i nettbutikk og i løsningen "Easy Upgrade". I forbindelse med dette kan det være at vi overfører personlig data til Klarna i forbindelse med fullføring av ordre, slik at Klarna kan gjennomføre ditt kjøp. Dine data overføres i henhold til Klarna sine egne personvern-retningslinjer. Les mer under:

Salgsbetingelsene ble sist oppdatert 22.03.2021.