Leasing for bedrifter | Pippin
Kjøp nå, betal senere med
Image

Leasing for bedrifter

Å leie IT-utstyr har en rekke fordeler, og er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering eller egenkapital. Dette er fordeler som de fleste virksomheter vil kunne gjøre nytte av.

Når du velger å leie ditt nye IT-utstyr, betyr det at leasingselskapet kjøper IT-utstyret fra Pippin i henhold til avtalt kjøpekontrakt. Du som kunde inngår en avtale med leasingselskapet om å leie utstyret i et avtalt tidsrom, vanligvis 2 til 3 år. Du har samme disposisjonsrett over utstyret som ved vanlig kjøp, og oppnår i tillegg en rekke fordeler.

Hvorfor velge leie?

 • Inntil 100 % finansiering
 • Bedre likviditet. Frigjør kapital som kan benyttes til andre formål
 • Krever ikke tilleggsikkerheter. Vi tar vanligvis kun sikkerhet i utstyret som leies
 • Raskere skattemessig utgiftsføring
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet
 • Mulighet for å oppgradere årlig uten å øke leiekostnaden

Fordeler ved leie

 • Full bruksrett til utstyret; det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
 • Belaster ikke bedriftens pantesikkerheter
 • Sikkerhet kun i objektet
 • Likviditetsvennlig; kostnadene fordeles over den tiden utstyret brukes og skaper grunnlag for inntjening
 • Direkte utgiftsføring av leien
 • Finansiell spredning
 • Raskere skattemessig utgiftsføring
 • Ikke nødvendig med et etablert kundeforhold
 • Inntil 100% finansiering
 • Fleksibel finansiering
 • Bedre forholdstall i balansen
 • Muliggjøres regelmessig utskiftning av utstyr, slik at en får tidsriktig og effektivt utstyr uten å måtte ta hele kostnaden på anskaffelsestidspunktet

Hvordan søker jeg om leasing?

Ta kontakt med oss i dag for å få et uforpliktende tilbud på leasing.